Trygghetsgaranti


Regler

  • 18 år fyllda
  • Ej gravid eller ammande
  • Ej ha en infektion i kroppen
  • I coronatider ej visa några symtom från luftvägarna som hosta, halsont eller snuva
  • Ej behandlas med blodförtunnande läkemedel
  • Rådgöra med läkare om du har en neurologisk- eller muskelsjukdom innan botulinumtoxin-behandling (botox)

Konsultation

Alla behandlingar föregås av en konsultation där vi tillsammans går igenom vilka förväntningar och önskemål du som kund har. Vi går igenom vad behandlingen kommer att kosta och om det räcker med en behandling eller flera. Vi går även igenom din hälsa och om det finns mediciner eller sjukdomar som kan påverka behandlingen. En konsultation är alltid kostnadsfri och förpliktigar inte till att du måste boka en behandlingstid. Ibland är det skönt att gå hem och tänka igenom allt i lugn och ro för att senare återkomma.


Efterbesök

Ca 2 veckor efter behandlingen bokar vi in ett gratis återbesök för en checkup och/eller påfyllning. Detta besök är helt kostnadsfritt. Allt för att mina kunder ska känner sig helt nöjda och trygga med behandlingen.


Hyalase

Läkemedlet används för att återställa och ta bort fillers i både akuta situationer om exempelvis fillers råkat injiceras i ett kärl och orsakat komplikationer men även när kunden inte är nöjd med resultatet efter en HA-baserad filler. Hyalase verkar genom att bryta ner hyaluronsyran där man sprutar in det.

Tack och lov behövs detta läkemedel användas väldigt sällan i en akut situation. Oftast löser vi upp en filler på grund av att den migrerat, att kunden inte är nöjd med resultatet eller att man helt enkelt tröttnat på sin filler.

Det är viktigt att Hyalase finns tillgängligt på alla kliniker som utför injektioner med hyaluronsyra, för att snabbt och säkert kunna ta bort fillers och hindra komplikationer.

Skulle en allergisk reaktion uppstå oavsett behandling har jag såväl kunskap som läkemedel för att behandla även detta.


Försäkring

Det finns alltid en risk för skada, även om den är mycket liten, och då vill man veta att man har möjlighet att söka hjälp, både medicinskt och ekonomiskt. Syster Payne har en behandlingsskadeförsäkring via Folksam som bland annat täcker behandlingar med fillers och muskelavslappnande medel.


IVO – inspektionen för vård och omsorg

En ytterligare trygghetsgaranti för dig som kund är att Syster Payne är registrerad hos IVO som verksamhet som bedriver estetiska injektionsbehandlingar. Detta innebär att vi följer lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar med allt som det innebär samt full sekretess.

Självklart är min verksamhet knuten till en medicinsk ansvarig läkare.